6

ෂැංහයි ජාතික සම්මේලන හා ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලදී. නොවැම්බර් 25 වන දින තෙදින සෞඛ්‍ය කර්මාන්ත මංගල්‍යයේ වාසනාවන්ත සත්කාරක සමාගමක් වන ෂැන්හයි ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය ප්‍රදර්ශනය වර්ග මීටර් 70,000 ක මුළු භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. සහ විදේශයන්හි සහ 60,000 කට අධික වෘත්තීය අමුත්තන් මෙම ප්‍රදර්ශනය අත්දැකීමට පැමිණේ. ප්‍රදර්ශනයේදී ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති qianduo drugs ෂධ ඇසුරුම් කිරීම එහි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පැසසුමට ලක්විය.

5

 


තැපැල් කාලය: පෙබරවාරි -20-2021